آدرس : تهران- فلکه چهارم تهرانپارس -خیابان 220 غربی (شهید داداشی)پلاک 39-43تلفن : 77376856-77376857-77379769-77376737دورنگار : 77379498رايانامه : snedayeazadi@yahoo.com